Hier vindt u een opgave van diverse eigenschappen van het Purmox® PA materiaal.
 

 

Brandtechnische eigenschappen
 
Brandbaarheid DIN4102,
deel 2

B2

 
LOI-waarde ISO 4589-1984

39

%
Rookgasdichtheid ASTM E662-83

122

211

(zonder vlam)

(met vlam)

 

Warmteontwikkelingseigenschappen volgens ISO 5660-1:1993 (Cone calorimeter test)
 
Bestralingsintensiteit
[kW/m2]
Peak HRR
[kW/m2]
tign
[s]
tmax
[s]
Total HRR
[MJ]
Verbrandingswarmte
[MJ/kg]

50

162

12

174

0,2260

15,4

70

117

6

157

0,0990

6,55

 

Brandgas analyse, VCI-methode
De samenstelling van verbrandingsgassen zijn afhankelijk van de omstandigheden, in het bijzonder de temperatuur en zuurstoftoevoer. Gegevens die verkregen zijn op basis van standaard laboratoriumproeven kunnen derhalve alleen als indicatieve waarden dienen.
In een gestandaardiseerde laboratorium meting volgens de VCI*-methode zijn de hoeveelheden van enkele gassen gemeten. Hierbij zijn vormdelen vervaardigd uit Purmox® PA bij beperkte luchttoevoer (temperaturen van 400 °C, 600 °C en 950 °C) en bij volledige luchttoevoer (temperatuur 950 °C) verbrand.
 
 

beperkte luchttoevoer

volledige luchttoevoer

400 °C

600 °C

950 °C

950 °C

Kooldioxide

139

406

1599

2033

Koolmonoxide

nd

150

92

nd

Cyaanwaterstof

nd

nd

16

nd

Stikstofoxide

nd

1

nd

1

Waarden in mg per gram Purmox ® PA, nd = niet detecteerbaar      

Zoals bij elke onvolledige verbranding van organische verbindingen ontstaan ook bij
Purmox® PA in het geval van beperkte luchttoevoer in geringe mate stoffen door het breken van de polymeerstructuur, ofwel door reacties van deelstructuren ( bijv.  cyaanwaterstof). Bij 950 °C en volledige toevoer van lucht verbrand Purmox® PA bijna volledig tot kooldioxide.
In gebouwen is het aandeel van Purmox® PA in vergelijk met de totale hoeveelheid brandbare materialen zeer gering. Daarom kan er van uitgegaan worden dat het aandeel van de verbrandingsgassen van Purmox® PA in het geval van brand eveneens gering is.
De toxische effecten door inhalatie (30 min.) van verbrandingsgassen van Purmox® PA is in laboratoria met ratten getest. Hierbij is gebleken dat de acute inhalatie toxiteit geringer was dan in identieke omstandigheden (400 °C, 500 °C, 600 °C) met de verbrandingsgassen van hout en wol.


* VCI = Verband der Chemischen Industrie (Chemical Industry Association of Germany)
 

Mechanische eigenschappen
 
Gebaseerd op Purmox® PA systemen met een dichtheid van ca. 210 kg/m3   
Treksterkte DIN 53571-86

140 – 200

kPa
Breukrek DIN 53571-86

50 – 80

%
Indrukhardheid
(bij 40% indrukking)
DIN 53577-88

25 – 35

kPa
Blijvende vervorming
(50% indrukking)
DIN 53572

< 8

%
 
Isolatie eigenschappen
 
Isolatiewaarde DIN 52612

0,062 – 0,067

W / mK

 

Elektrische eigenschappen
 
 Gebaseerd op Purmox® PA systemen met een dichtheid van ca. 260 kg/m3
Oppervlakte weerstand IEC 167

1,0 – 1,5

109 Ohm
Specifieke weerstand IEC 93

4 – 7

109 Ohm cm
Diëlektrische constante DIN53483

3,0 – 3,5

(bij 1 kHz)
Diëlektrische verliesfactor DIN53483

0,25 – 0,3

(bij 1 kHz)

 
Informatiebladen
U kunt het onderstaande document downloaden, hierin staan alle bovenstaande gegevens bij elkaar.
 
Datasheet Purmox®  PA


 

Veiligheidsinformatieblad
Veiligheidsinformatiebladen worden normaliter niet afgegeven voor producten zoals de Purmox® PA producten. In verband met de meerdere verzoeken hebben wij desondanks een informatieblad samengesteld naar het model van een standaard veiligheidsinformatieblad.
 
Veiligheidsblad Purmox®  PA